Til forældre i 7., 8. og 9. årgang i hele Sønderborg Kommune.

Hertil eftermiddag er der kommet følgende brev fra SSP – Skole, Socialforvaltning og Politi

Til forældre i 7., 8. og 9. årgang i hele Sønderborg Kommune.

Efter en lang periode med et Corona-nedlukket land følger nu en sommer med godt vejr og lysten til at indhente alt det tabte sociale.

Det sociale indhentes ved, at unge helt ned fra 7. årgang mødes om aftenen i weekender – det kan bl.a. være ved Slottet i Sønderborg, havne, parker, strande og lignende steder. Det foregår lige nu og i et omfang, som vi ikke tidligere har været vidne til!

Til disse sociale forsamlinger mødes man på kryds og tværs af skoler og byer samt aldersgrupper. Dette kan i og for sig være meget hyggeligt. Det er dog også ret så bekymrende, da vi til disse forsamlinger ser indtagelse af alkohol, rygning af cigaretter og brug af snus – muligvis også det der er værre. Denne risikoadfærd opstår, fordi der til disse møder ikke finder nogen form for voksenkontrol sted. De unge mødes – fyldte af hormoner og drifter – og laver deres egne regelsæt. Vi får lige nu flere henvendelser omkring dette emne – noget som vi også selv ser.

Unge mennesker er generelt risikovillige i højere grad end voksne – især når der ikke er voksne tilstede, og endnu mere, når der indtages alkohol bl.a. Når de mødes under disse vilkår bliver der flyttet grænser – også i stor stil! I fagsprog kaldes dette fænomen ”Gadevendt Adfærd”. Denne adfærd øger risikoen for at den unge kan havne i mistrivsel / kriminalitet.

Hverken SSP, Gadeplan eller Politiet kan tage ansvaret for de unge mennesker, når disse mødes uden voksenkontrol. Politiet har ikke hjemmel til at kontrollere og visitere unge mennesker for alkohol, men kan dog udskrive bøder for bl.a. forsamlingsforbud og andre forseelser.

Det her er et forældreansvar! Forældrene skal sætte rammerne for børnene og sørge for, at rammerne overholdes. Sørg for at vide, hvad jeres børn laver, hvor de er og hvem de er sammen med generelt. Vær ikke bange for at være den trælse forældre, der siger nej, når det er bedst for barnet! Overvej, om man overhovedet skal søge mod disse steder.

Med venlig hilsen SSP – Den forebyggende Indsats

Skole, Socialforvaltning og Politi – et samarbejde for at sikre trivsel.

Venlig hilsen

SSP