1

Et par tanker i forlængelse af årets generalforsamling

Kære alle

Årets generalforsamling var noget helt specielt, da der var rigtig mange kandidater der stillede op til at tage en tørn i bestyrelsen. Aftenen var meget lang og gik alligevel utroligt hurtigt….. i hvert fald for mit vedkommende.

Nu, efter at vi har fået udgivet referater, er der et par ting som det trænger sig lidt på med at få sagt/skrevet:

Mange tak til den afgående bestyrelse og de personer der gennem lang tid har ydet en kæmpestor indsats for Æblegård Friskole! Dette blev ikke sagt på selve generalforsamlingen. Ikke af ond vilje, men fordi hele forløbet var noget overrumplende for os alle. Derfor tænker jeg, at det er på sin plads lige at “trække vejret” og kigge lidt på hvem vi har sagt farvel / på gensyn til:

Léon Bleijerveld
Har ydet en stor indsats gennem mange år. Han har haft styr på en masse praktiske ting og har også været den der holdt øje med at tonen forblev ordentlig- også når bølgerne gik højt. Når der skulle indhentes tilbud og kommunikeres med håndværkere har Léon fået tingene til at ske. Han har med sin store appetit…… på såvel kage som det at repræsentere skolens forældre 😉 været en uvurderlig del af bestyrelsens arbejde!

Danny Temmesen
Har også siddet i bestyrelsen i mange år og har bidraget praktisk med hans store viden på IT-området. Danny har sørget for at skolens digitale platform har fungeret i tider hvor der ikke var andre til at tage sig af det og har f.eks. sat hele den gamle skoleport og intra op. Ligeledes har han været en uvurderlig hjælp ift. indførslen af iPads på skolen hvor han har bibragt ekspertise på det administrative plan. Danny har gennem lang tid fungeret som næstformand og har derudover skrevet rigtig mange referater. Ikke mindst har Danny altid sørget for at tingene blev gjort ordentligt og haft hånd i hanke med at aftaler blev overholdt.

Kim Beierholm
Tror jeg alle kender for hans utrættelige indsats ift. at have styr på sagerne i forbindelse med arbejdslørdage og projekter på skolen. Kim har måttet holde mange snore i hånden og samtidig koordinere med både pedel, skoleleder, bestyrelse og “det arbejdende folk”. I bestyrelsen har Kim også været den der kunne hjælpe med at kommunikere med f.eks. offentlige instanser hvor der var brug for tålmodighed og vedholdenhed 😉

Kim Nørmark
Har trods en kort tid i bestyrelsen været med til rigtig mange ting som har været af stor værdi for bestyrelsens arbejde. Kim har styr på rigtig mange ting og har kunnet bidrage konstruktivt nærmest uanset temaet. Således har han været “inde over” såvel økonomi – og det direkte samarbejde med banken – som udarbejdelse af nye former på referater og målstyring samt meget andet.

Maja Brumvig Christensen
Har ikke siddet i bestyrelsen så længe, men har også bidraget med rigtig meget i hendes tid. Herunder kan nævnes at Maja har siddet i ansættelsesudvalg og dermed har været med til at gennemlæse ansøgninger, sortere og rate kandidater og deltage i ansættelsessamtaler. I forbindelse med jubilæet var det Maja og Kim Beierholm der planlagde og gennemførte hele den praktiske del af dagen.

Tak for kampen…… det har været fantastisk at have jeres hjælp!

Mange hilsner- og ønsket om en god påske

Jens