2016.3.2. Referat fra ekstraordinær generalforsamling

image_pdfimage_print

Fremmødte forældre: 17 personer.

Kristian Havn blev valgt som dirigent.

Den ekstraordinær generalforsamlingen blev erklæret lovlig.

 

Vedtægtsændring

Marianne Havn bød velkommen og fortalte hvad vedtægtsændringen går ud på.

 

Bestyrelsen har truffet beslutning om indstilling til vedtægtsændring. Således at bestyrelsens sammensætning ændres fra de nuværende 7 medlemmer, til fremover at bestå af 5 medlemmer (se referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2016).

Ifølge skolens vedtægter §19, skal forslag til vedtægtsændring vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Spørgsmål:

Hvorfor lige 5 personer, og er det vigtigt at bestyrelsen er synlig i stedet for at træffe statiske beslutninger.

Svar: Bestyrelsesmedlemmerne vil også have energi til at deltage i andre ting såsom arbejdslørdage. Hvis der kun var 3 er bestyrelsen bange for at den demokratiske proces forsvinder.

 

Kommentar: Forældrene ønsker også at se bestyrelsesmedlemmerne i andre ting.

 

Hvad er det for nogle roller som bestyrelsen har defineret?

 

Beskrivelser af bestyrelseskompetencer:

Formand: Tæt sparring med skoleleder, fokus på grundig

information og involvering i forhold til bestyrelsesmedlemmer.

Tydelig og god kommunikator og mægler.

 

Administrator (evt. næstformand): Referater, dagsorden,

mødeindkaldelser, arkiver i google doc. IT-platform.

 

Kasserer: Regnskab, økonomi. Tæt sparring med skoleleder og

administration. Månedsafstemning, periode afgrænsning.

Kontaktled til bank og kreditforening. Forhandler– en, der kan

lukke en handel.

 

Personalejura. Ansættelsesbreve, lønforhandlinger,

ansættelsessamtaler, personalesager.

 

Vedligehold. Koordinering af forældrearbejdstimer,

arbejdslørdage, kontakt til kommunen, tekniske retningslinjer,

reglementer, godkendelser. Kontakt til håndværkere og

indhentning af tilbud.

 

PR og eventmager. Kontaktperson til fundraising og

støttekreds. Adsbøl borgerforening, lottoklub, medier, åbent

hus arrangementer.

 

Rollerne er defineret for at afspejler de kompetencer der er behov for i bestyrelsen og skal ikke afskrække nogen i at stille op i skolebestyrelsen.

 

Første afstemning om forslag til vedtægtsændring

Der skal være 2/3 ja stemmer for at forslaget kan blive vedtaget.

 

Vedtægtsændringen blev godkendt ved håndsoprækning.

 

 

Tak for opbakning og deltagelse ved den ekstraordinær generalforsamlingen.

Del dette: