image_pdfimage_print

Børnehaven (Humlehaven)

Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave. Efter at have været skole nu i 20 år, melder tankerne sig om en børnehave. I maj får vi allerede nu de kommende 0. Klasse børn ind i SFO’en og et samarbejde med indskolingen finder sted. Børnene lære SFO, skole og rutiner at kende, og der arbejdes mere målrettet Læs mere…..

Sygemelding af elever

Al sygemelding af elever skal foregå på SMS til SFO’ens mobilnummer før 8.00: 30806089  Det er forældrene der kan/skal sygemelde elever – ikke eleverne selv! Af hensyn til korrrekt fraværsregistrering skal barnet sygemeldes hver enkelt sygedag.

Sprogundervisning og ordklasser

Da Æblegård Friskole har tidlig sprogindlæring (engelsk startende i 0. klasse og tysk i 3. klasse) benytter vi de latinske betegnelser for ordklasserne- også når vi underviser dansk. Dette for at gøre overførslen til fremmedsprogene lettere for eleverne.

Regler

Æblegård Friskole vil gerne have et meget enkelt regelsæt som er retningsgivende og beskrivende, i de situationer der til daglig opstår, på et sted hvor mange mennesker skal være sammen. De grundlæggende regler på Æblegård Friskole er: • Alle skal kunne føle sig godt tilpas på Æblegård Friskole. • Alle har ret til at kunne Læs mere…..

Projekt / temauger

Formål I disse uger udfordrer vi eleverne på nye måder. Samtidig med at ugerne har et fagligt indhold forventer vi at se eleverne i roller de ikke er vant til. 3-årshjul

Platform

I dette afsnit kan man læse skolens platform som i sine grundelementer består af vision, mission og værdier som er uddybet herunder: Udspring Æblegård Friskole er en forældredrevet friskole fra børnehavklasse til 9. klasse – med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv. Vision Børn, forældre og personale mødes i Læs mere…..

Morgensamling

Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til at deltage / komme til tiden. Program • Fælles sang • Fælles beskeder • Fødselsdage: alle samles om fødselaren og synger fødselsdagssangen Igennem morgensamlingen stadfæstes fællesskabet hver dag på Æblegård Friskole.

Mobiltelefoner

Som hovedregel gælder det at mobiltelefoner ikke skal ses og/eller høres i skoletiden/SFO-tiden (fra klokken 8.30 og indtil man forlader skolens grund). Derudover gælder det at det er de voksne på skolen der bestemmer i hvilken grad der kan afviges fra dette – f.eks. hvis: • telefonen skal bruges i undervisningen • der er en Læs mere…..

Lejrskole

Hvorfor lejrskole På Æblegård friskole vil vi gennem lejrskolerne hjælpe eleverne til en øget forståelse af deres sociale færdigheder, vi vil udvikle deres evner til samarbejde og øge deres selvstændighed. Det er en del af undervisningen på Æblegård friskole og dermed forbundet med undervisningspligten at deltage i lejrskolerne. Disse er lagt som et forløb, hvor Læs mere…..

Konfirmation

Æblegård Friskole har som sådan ikke noget med konfirmationen at gøre ud over, at vi koordinerer f.eks. konfirmationsforberedelsen med præsten og også gerne er behjælpelige med at viderebringe informationer fra præsten til skolens familier. For at skolen ikke forskelsbehandler elever / familier efter de valg man træffer giver vi heller ikke konfirmanderne gaver eller lignende. Læs mere…..