2016.3.17. referat-generalforsamling

image_pdfimage_print

Bjarne Bo Christensen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig.

Fremmødte forældre: ca. 25 personer.

Skolelederens årsberetning

Skoleleder Jens Ravnskjær gennemgik hans beretning

Der blev talt om følgende:

 • Vi har åbnet børnehaven, og kan godt have flere børnehavebørn i Humlehaven.
 • Det er dejligt at have de små i huset, og have dem tidligt.
 • Der er ønsker fra flere forældre om at de kan starte tidligere.
 • Vi har haft jubilæum hvor vi også fik nyt navn.
 • Der er kommet et jubilæumsskrift
 • Vi er meget tæt på at være helt fyldt op i blå hvor vi maks kan være 30 elever, og der er rigtigt dejligt at vi vokser nedefra.
 • Vi har snakket lidt med Kværs idrætfriskole, om samarbejde da vi kan hjælpe hinanden på flere områder. Det er noget vi skal lege lidt med.
 • Personale
  • Vi har måtte sige farvel til Bente Løwe
  • Vi har ansat Jesper som SFO leder. Jesper hjælper også til i skolens dagligdag bl.a. fast AKT og støttelærer.
  • Det har vildt nede i Blå. Vi har haft Maj i kort tid, men så kunne vi få Ellen som har været i årspraktik.
  • Gitte Uldall er blevet ansat i SFO’en, og skal hjælpe i blå næste år.
  • Bente Slot går på pension med udgangen af dette skoleår. Vi ønsker Bente held og lykke med den nye tilværelse.
  • Jens R. kommer nok mere med i lysegrøn og grøn. næste år, som han ser frem til.
  • Morten pedel måtte vi give slip på, da skolen ikke er stor nok til at have en fultidspedel.
  • Erik som har været i praktik hos os, bliver ansat til at tager rengøringen.
  • Vi har Susanne som hjælper i SFO’en lige nu. Hun har nogle gode kompetencer som vi er meget glade for.
  • Bålhytten er godt i gang, og der kommer flere indvielser.
  • Vi har rigtige mange projekter i gang, og det er rigtig dejligt.

Spørgsmål:

Spørgsmål: Har Kværs samme værdisæt som os

Svar: Nej. Vi skal supplere hinanden, ikke slå os sammen.

Tilsynsførendes tilsynsrapport

Peter Hecquet gennemgik hans beretning.

Se tilsynsførendes årsberetning via. dette link.

Spørgsmål:

Der var ingen spørgsmål til Peter.

Fremlæggelse af skolens regnskab samt fastsættelse af skolepenge

Skolen regnskab blev gennemgået af kasserer Jens Ulrich.

Regnskab:

Vi sluttede med 0,6 million i underskud i 2016, og vi forventer at lave et nul i 2016.

Vi har lavet en aftale med Sydbank om at vi skal begynde at afdrage på vores lån, dog under pres, men det bliver vi nødt til at ændre på, da vi er presset i økonomien det næste halve år.

Forældrelån:

Bestyrelsen arbejder på at lave et forældrelån for at få vores banklån hurtig ned.

Ændring af skolepenge:

Bestyrelsen har besluttet at hæve forældrebetalingen en smule.

Pr. 1. april er 1. barn 50 kr. pr. mdr. højere og 2. barn 100 kr. pr. mdr. højere.

Spørgsmål:

Spørgsmål: Hjalp det ikke at vi kom af med Ringgade.

Svar: Jo, og det hjælper også ift. banken.

Regnskabet er godkendt af revisor og bestyrelsen har underskrevet.

Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning blev gennemgået af bestyrelsesformand Marianne Havn.

Der blev talt om følgende:

 • Vi skal have fokus på alle de gode og flotte resultater vi opnår med eleverne, og ikke så meget økonomien.
 • Bestyrelsen har rigtig meget fokus på hvor alle kan være behjælpelig og udnytte de personlige kompetencer.
 • Bestyrelsen har brugt meget tid på at finde det rigtige nye navn til skolen.
 • En ny skolekreds er blevet etableret, som er vigtig nu hvor vi har fået børnehaven, således personer som ikke er forældre også kan være en del af skolen.
 • Fokus områder i 2016:
  • Kværs friskole samarbejde
  • Bestyrelsens arbejdsmetoder og samarbejde, og derfor vil bestyrelsen gerne gå fra 7 til 5 medlemmer.
  • De nye bestyrelsesroller kan ses i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling d. 2.3.2016.

Spørgsmål:

Spørgsmål: Hvad er status med bussen, er der noget at hente når vi samarbejder er Kværs.

Svar: Vi arbejder på det.

 

Kommentar: Det er rigtigt godt at bestyrelsen vil være meget mere synlig.

 

Spørgsmål: De her bestyrelsesroller der er defineret, skal vel ikke afskrække nogen.

Svar: Nej, det er et arbejdsredskab, og nogle rolle som er nødvendigt. Man skal ikke må ikke afskrække nogen.

Vedtægtsændring

Se mere i referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 2.3.2016.

Anden afstemning om forslag til vedtægtsændring

Der skal være 2/3 ja stemmer for at forslaget kan blive vedtaget.

 

Vedtægtsændringen blev godkendt ved håndsoprækning.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Følgende kandidater stillede op:

 • Kim Nørmark (Genvalg)
 • León Bleijerveld (Genvalg)
 • Kent Hansen
 • Annemette Lorenzen
 • Bjarke Petersen
 • Ellen Langager Kristensen
 • Thorsten Kranz

 

Der skal vælges 2 ind fra forældrekredsen

Følgende blev valgt ind i fra forældrekredsen:

 • Ellen Langager Kristensen
 • Thorsten Kranz

Valg af bestyrelsesmedlem i skolekredsen

Følgende kandidater stillede op:

 • Kim Nørmark (Genvalg)
 • León Bleijerveld (Genvalg)
 • Kent Hansen
 • Annemette Lorenzen
 • Bjarke Petersen

 

Der skal vælges 1 ind fra skolekredsen

Følgende blev valgt ind i fra forældrekredsen:

 • Bjarke

 

Valg af bestyrelse suppleanter

Følgende kandidater stillede op:

 • Kim Nørmark (Genvalg)
 • León Bleijerveld (Genvalg)
 • Kent Hansen

Følgende bestyrelse suppleanter blev valgt:

 • 1. suppleant: Kim Nørmark
 • 2. suppleant: León Bleijerveld

Konstituering

Efter generalforsamlingen holdte den nye skolebestyrelse et møde. Konstitueringen af bestyrelsen er udsat til bestyrelsesmøde den 11.4.2016

Eventuelt

Tak for opbakning og deltagelse ved generalforsamlingen.

Del dette: