2016.4.18- Referat-bestyrelsesmøde

image_pdfimage_print
Bestyrelsesmøde
Dato: 18. april 2016

Tidspunkt: 19.00-21.30

Sted: Mødelokale 1. sal

Forberedelse:

Referent: Marianne

Ordstyrer: Jens Ulrich

Deltager: Thorsten, Bjarke, Ellen, Jens U, Jens R, Birthe N, Marianne

Afbud:

 

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
Konstituering MH 20 min. Bjarke tager formandsposten

Jens U fortsætter som kassere

Marianne bliver sekretær/næstformand

Ellen er tovholder for PR og kommunikation

Thorsten fortsætter i sin funktion for fundraising.

Gensidig forventningsafstemning og tilrettelæggelse af årshjul MH   Kommunikation over mails bør kun være information og mindre afklarende karakter.

Det forventes at der læses mails en gang dagligt og at hvis det ikke kommenteres, betragtes det som samtykke.

Bestyrelsens arbejde skal følges fortløbende i et google doc, således at ansvars og arbejdsopgaver uddeles og afsluttes.

På næste møde forsøges en kort opdatering af skolens i gangværende projekter og fremtidige handlingsplan.

Fremover afholdes fast fem bestyrelsesmøder fordelt på ca. hver anden måned. Der ud over afholdes fællesmøder med personalet og ad hoc møder (telefon møder) ved behov.

Personale fordeling til det nye skoleår JR   Bente Sloth ønsker at gå på pension med udgangen af dette skoleår.

Planen er at Jacob og Morten får gul og grøn. Jens Ravnskjær og Birthe dækker lysegrøn. Birthe og Gitte (pædagog) dækker blå. Der til kommer Birgits sprogtimer også.

 

Det er bestyrelsens ønske at Jesper(SFO- leder) deltager i næste bestyrelsesmøde.

iPads

 

JR

 

 

 

  Skolen bruger alt for mange ressourcer på at geninstallere apps på børnenes iPads, logge på appleID, osv. Bestyrelsen drøfter gældende retningslinjer og mulige begrænsninger.

Det er bestyrelsens klare holdning at lærerne skal koncentrere sig om undervisning,- ikke iPads, der bør være klar til brug hjemmefra.

 

 

 

Økonomi og likviditetsbudget JU   Økonomien er fortsat meget stram og følges tæt. Det vedtages at al bogføring og afstemning af regnskab fremover skal varetages af revisorselskab.
Evt.      

 

Kommende møder:

Tirsdag d. 17. maj kl. 19

Mandag d. 13. juni kl. 19

Del dette: