2016.8.31.referat-bestyrelsesmøde

image_pdfimage_print
Dato: 31.8 2016

Tidspunkt: 19.00-21.30

Sted: SFO-lokale

Forberedelse: Kig på ”Workshop-flow”

Referent: Thorsten Kranz

Ordstyrer: Birthe Nybo

Deltager: Bjarke Petersen, Thorsten Kranz, Birthe Nybo, Marianne Havn, Ellen Kristensen, Jens Ulrich & Jens Ravnskjær.

Afbud: Ingen

 

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
Godkendelse af referat

 

 

  5 min. Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet.

 

·       Valg af dirigent og referent

 

    Birthe Nybo, dirigent & Thorsten Kranz, referent.
·       Nyt fra skolen – nye tiltag siden sidst

 

JR / BP 15 min. ·       Ipads uddelt. Forsinkelse på opdatering fra Appel. Flere apps kommer til senere bl.a. Youtube.

·       Flere børn og forældre har været forbi på rundvisning mhp. indskrivning.

·       Pt. to børn på prøve i indskolingen.

·       Antal elever pt. 74

·       Der laves pt. en indeklimaanalyse i bl.a. Blå grundet mulige udfordringer med luftkvaliteten.

·       Den ’nye’ skolepatrulje er godkendt.

·       Nyt initiativ med ’legepatrulje’ påregnes i den nærmeste fremtid. Her skal nogle børn uddannes til at igangsætte lege for alle, der vil være med.

·       Lærernes dag er den 5-10-2016: Der laves ikke specielle initiativer i den anledning.

·       Tilbagemeldinger fra ansøgere BP 10 min. ·       Generelt positive tilbagemeldinger for skolens rammer m.v.

·       Formen i ansættelsessamtaler var generelt osse okay.

·       Initiativ til nyansættelse af lære fra skoleåret 16/17 drøftes allerede nu.

·       Bestyrelses –forsikring TK 10 min. ·       Skolens bestyrelse skal have en bestyrelsesforsikring

·       TK kontakter forsikringsselskaber

·       Nærmere følger

·       Økonomi og budget–

 

JU 15 min. ·       Økonomien er i bedring med et lille plus i øjeblikket.

·       E&Y regnskabsføring er ok.

·       Skolebus

(Efter dette punkt har Birte fri)

BP 10 min. ·       Indhentet tilbud blev godkendt.

·       Der tages initiativ til en prøveperiode med skolebus alle ugens fem (5) dage for de elever som har behov.

·       Nærmere information følger i løbet af efteråret.

·       Workshop – hvordan kommer vi videre? BP 30 min. ·       Punktet blev udskudt til et særskilt med dette tema som det eneste emne.
·       Mødefrekevens bestyrelsesmøder BP 10 min. ·       Der skal generelt holdes flere møder så bestyrelsen kan ’have fingeren på pulsen’.

·       To typer møder blev vedtaget.

·       1: Generelle statusmøder

·       2: Temamøder om specifikke emner.

·       Herefter vil der i gennemsnit blive afholdt et møde mindst en gang om måneden.

·       Lønpolitik JR 5 min. ·       Ny lønpolitik sendes til høring blandt personalet.

·       Ny lønpolitik skal godkendes inden slutningen af oktober 2016.

·       Bestyrelsen har besluttet at afsætte ekstra midler til en udviklingspulje for lære der måtte ønske at fokusere ekstra på særskilte områder.

·       Evt.     ·       Bålhytten forventes helt færdig i løbet af efteråret – det skønnes at der er ca. tre (3) arbejdsdage tilbage.

·       Bestyrelsen opfordrer alle til at give et nap med her og støtte dem som virkelig har lagt nogle timer i netop dette projekt.

·       Der arbejdes på flere ideer om infomateriale om skolen bl.a. små film til Youtube og Facebook.

       

 

Næste planlagte bestyrelsesmøder med generelle emner: 24. oktober og 12. december 2016

Del dette: