2016.11.2. referat-bestyrelsesmøde

image_pdfimage_print
Bestyrelsesmøde
Dato: 02.11 2016

Tidspunkt: 19.00-21.00

Sted: Mødelokale 1. sal

Forberedelse: Ingen”

Referent: Marianne

Ordstyrer: Click here to enter text.

Deltager: Jens U, Ellen, Marianne, Thorsten og Jens

Afbud: Birthe, Bjarke

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
  • Thomas præsenterer resultat af indeklima
15 min. Thomas fremlægger sin kortlægning af Æblegård Friskoles indeklima rapport.

Det besluttes at bestyrelsen og personalet skal definere nogle indsatsområder for indeklima.

  • Støttekredsen drøfter samarbejde
15 min. Støttekredsen mangler forældre, der vil hjælpe med at afvikle arrangementer mod forældretimer.

Fokus er udelukkende på slotssø-løb, sommerfest og lottokreds. Julen 2017 har støttekredsen fået et attraktivt tilbud om at sælge juletræer.

  • Godkendelse af referat
5 min. OK
  • Busrute – orientering
BP 5 min. Ruten for skolebus bliver Avnbøl, Ullerup, Sottrup, Nybøl, Broager, Egernsund. Afgang ma, on, torsdag kl. 14.15. 15.15 tirsdag og 13.15 fredag. Bruger betaling  300 kr. pr. familie i en prøveperiode på 3 måneder, hvorefter bestyrelsen evaluerer tiltaget.
  • Markedsføring af busrute
Ellen Ellen har sammen med Line lavet et udkast til PR-strategi for Æblegård Friskole. Strategien iværksættes straks.
  • Forældretimer / Arbejdslørdag
ALLE 30 min. Ellen og Marianne laver et oplæg til hvordan skolen fremadrettet vil støtte og styrke forældrenes tilhørsforhold og involveringsgrad.
  • Personalesituation og ny ansættelse
JR 30 min. Birgitte er fortsat på nedsat tid.

Skolen ønsker en viceleder ansat til varetagelse af støttetimer, undervisningstimer og viceledelse. Ansøgningsfrist d. 20. November med ansættelse 1. Januar 2017.

  • Klub
Alle 20 min. Udsat.
  • Evt.
10 min.

 

 Næste bestyrelsesmøde: 12. december

Del dette: