Indkaldelse til generalforsamling den 24. april 2019

image_pdfimage_print

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Æblegård Friskole
og for Æblegård og Humlehaves Støtteforening
onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00

Der indledes med generalforsamling for Æblegård Friskole.
Dagsorden herfor er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af tilsynserklæring for skoleåret 2018-19 v. skolens afgående tilsynførende
Peter Hecquet
3. Godkendelse af ny tilsynsførende til afløsning af Peter Hecquet. Bestyrelsen indstiller Trine
Fangel
4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning v. formand Merethe Nybo
5. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2018 v. revisor Christian Svane Christiansen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
På valg for en 2-årig periode er:
Merethe Nybo (modtager genvalg)
Lennard Brødsgaard (modtager ikke genvalg)
Desuden skal for en 1-årig periode vælges:
2 suppleanter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Herefter følger Generalforsamling for Æblegaard og Humlehaves Støtteforening.
Dagsorden herfor er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. formand Lene Leick
3. Fremlæggelse af regnskab for 2018
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for 2-årig periode er:
Pia Feldstedt (modtager genvalg)
Jens Ulrich (modtager genvalg)
Anders Agerley (modtager genvalg)
Desuden skal for 1 år vælges:
2 suppleanter
1 revisor – Maria Petersen er på valg
5. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet skal være Støtteforeningens bestyrelse i
hænde senest 8 dage før generalforsamling.
6. Eventuelt

Del dette:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn