iPads

image_pdfimage_print

Nedenstående er nogle generelle betragtninger omkring brugen af iPads og hvorfor / med hvilke begrundelser de er indført på Æblegård Friskole. For yderligere information se “Retningslinjer for elev-iPads” (selvstændig udgivelse).

• iPad’en er et apparat som skolen har udrustet eleverne med, og derfor bestemmer vi hvornår og hvordan eleverne skal bruge dem. Der gælder de samme regler, som der altid har været for f.eks. mobiltelefoner – at de må bruges, når man har fået lov til/besked på at bruge dem.

• Vi vil have lov til at bestemme, hvornår eleverne er digitale, og hvornår de er analoge. Der er tidspunkter, hvor vi beder eleverne om helt at lægge deres apparater til side og være analoge sammen med os. Der er nogle af de analoge sider, vi måske nærmest vil forstærke i stedet for at udfase dem ved indførslen af digitale apparater til alle.

• iPad’en er et værktøj – ikke en lærer! Læring finder sted i relationen mellem mennesker (voksen-elev, elev-elev). Disse relationer styres af en lærer- og dermed styres brugen af iPad’en i denne forbindelse også 100% af denne lærer. Det samme krav er I forældre meget velkomne til at gøre gældende, i den tid eleven har iPad’en derhjemme. I er lærerenes stedfortrædere ift. at bestemme over det apparat skolen har udleveret til jeres barn, når jeres børn er hjemme!

• Vi vil bruge iPad’en i de situationer, hvor vi er sikre på, at det giver mening ift. elevernes udbytte af undervisningen. Lærerne styrer hastigheden af implementeringen og arbejder fremadrettet på at inddrage apparatet alle de steder, hvor det virkelig ER et værdifuldt værktøj.

• Så få ting som muligt skal være “låste”, på de iPad’s vi udleverer. Vi har ikke fra starten villet begrænse brugen ud over hvad der er absolut nødvendigt (filter på skolens netværk mht. vold, sex osv. er en af de ting, vi HAR gjort fra starten). Dog har vi alle muligheder for at gå ind og begrænse brugen, hvis grupper af elever eller enkelte elever ikke kan finde ud af at omgås, alle de muligheder de har.

• I er meget velkomne til at opdatere software på jeres børns iPads (hvis de ikke selv gør det). Det er altid en god idé lige at vente en uges tid efter, at en opdatering er kommet ud, men hvis der er opdateringer, der indeholder fejl osv. skal vi fra skolens side nok informere jer hurtigst muligt.

Del dette: