Platform

image_pdfimage_print

I dette afsnit kan man læse skolens platform som i sine grundelementer består af vision, mission og værdier som er uddybet herunder:

Udspring

Æblegård Friskole er en forældredrevet friskole fra børnehavklasse til 9. klasse – med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv.

Vision
Børn, forældre og personale mødes i et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab.

På alle måder- og i alle aspekter af skolelivet ønsker vi at børnene oplever en skolegang, der bygger bro mellem skole og hjem, og at alle udviser loyalitet og forståelse for hinandens roller.

Mission
Vi vil det hele menneske.

• På Æblegård Friskole ønsker vi, at børnene oplever glæden ved at lære samtidig med, at de opnår vished om eget standpunkt socialt, personligt og fagligt.

• Vi ønsker at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig som et helt menneske og at vi anerkender og understøtter de talenter ethvert barn kommer med.

Værdier

Skolens værdier er opbygget af:

Tryghed og trivsel

Som er grundlaget for at alt andet kan fungere.

Læring og udvikling

Som en allestedsnærværende målsætning.

Involvering

Som er det der binder værdierne sammen.

Tryghed og trivsel betyder
• Vi er tydelige, synlige og troværdige.
• Vi kender alle hinanden og ved hvad vi kan forvente af hinanden.
• Vi sætter grænser som børnene trygt kan færdes i.

Læring og udvikling betyder
• Vi arbejder med det kreative, legende og musiske menneske.
• Vi dyrker det levende ord gennem fortælling, sang og samtale.
• Vi befordrer elevernes nysgerrighed og inspiration.
• Vi stiller krav og hjælper eleverne med at opnå dem.
• Vi lærer eleverne at lære.
• vi lærer eleverne at tage stilling.

Involvering betyder
• Eleverne oplever et meningsfuldt skoleliv gennem medinddragelse og medindflydelse.
• Forældre engageres på en konstruktiv måde i børnenes hverdag.
• alle personaleressourcer involveres i børnenes udvikling.

Del dette: