2016.6.8. Referat-bestyrelsesmøde

image_pdfimage_print
Bestyrelsesmøde
Dato: 8.6 2016

Tidspunkt: 19.00-21.30

Sted: Mødelokale 1. sal

Forberedelse:

Referent: Marianne

Ordstyrer: Jens U

Deltager:

Afbud:

 

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
Godkendelse af referat og underskrift på vedtægter

 

 

5 min. Ingen opfølgende punkter
Valg af dirigent og referent

 

Jens U. er dirigent
·       Nyt fra skolen

·       Elevtal

·       Personale (ansættelse af lærer)

·       Det nye skoleår

JR 25 min. Vi har pt. to elever på prøve i indskolingen, samt tre elever på vej til udskolingen, med mulig prøvetid inden sommer.

Bjarke og Thorsten deltager i ansættelsesudvalg når den nye lærer skal vælges i uge 25. Alt efter hvilke kompetencer der tilføres skolen, kan der komme ændringer i fagfordelingen til det nye skoleår.

Der stilles forslag om pedelhjælp baseret på timebasis.

Bjarke vil komme med et udspil til håndtering af forældretimer, der IKKE er blevet opfyldt.

·       Billede skænket til skolen JR 5 min. Marianne følger op
·       Udleje af skolens lokaler

 

JR 5 min. Skolen stiller sig positiv for udlejning af lokaler til ekstern brug uden for skolen åbningstid. Betingelserne for lejemålet aftales ved konkret forespørgsel.
Tilsyn/regler/love:

·       Lejeplads

·       Hjemmeside

·       Andre opmærksomheds-punkter fra bestyrelseskursus

MH 25 min. Jens bestiller tilsyn på legepladsen.

Thorsten undersøger forsikring for bestyrelsesmedlemmer i forhold til ansvar og disponering.

Økonomi og budget  JU 15 min. Vi har endnu ikke modtaget likviditetsbudgettet for maj.
Årshjul/forretningsorden

Hvem laver et oplæg?

MH 5 min. Marianne laver et udkast til næste bestyrelsesmøde
Fastsættelse af dato for workshop og næste bestyrelsesmøde:

·       Skolens målsætninger/ handlingsplan

MH 5 min. Søndag d. 21/8 kl. 10-14 afholdes workshop hos Jens R. Dagsorden er målsætning/strategi og PR.

 

Evt.

 

Næste bestyrelsesmøde: 22. august 2016 kl. 19

Del dette: