image_pdfimage_print

iPads

Nedenstående er nogle generelle betragtninger omkring brugen af iPads og hvorfor / med hvilke begrundelser de er indført på Æblegård Friskole. For yderligere information se “Retningslinjer for elev-iPads” (selvstændig udgivelse). • iPad’en er et apparat som skolen har udrustet eleverne med, og derfor bestemmer vi hvornår og hvordan eleverne skal bruge dem. Der gælder de Læs mere…..

Info-aften

Tilmeldingssblanketter På informations aften/friskole aften i august og januar ophænges sedler med dato på arbejdslørdage med navn på lærer og klassens farve. Derudover er der sedler for de planlagte forældreprojekter. På hver seddel er der listet alle familier og hver familie skal skrive hvor mange arbejdende forældre og børn de kan komme den givne dato Læs mere…..

Idræt

Idræt er et fag som alle andre på Æblegård Friskole. Derfor forventer vi også at man, som i alle andre fag, møder velforberedt. Til idræt indebærer dette: • At man har idrætstøj med. • At man har passende idrætstøj med alt efter årstiden. For eksempel er det efter påskeferien nødvendigt at have udendørs sko, evt. Læs mere…..

Fødselsdage

Hvis Æblegård Friskole skal bruges som ”platform” for uddeling af invitationer til fødselsdag, uddeling af kage i forbindelse med fødselsdag eller lignende gælder det, at man inviterer konsekvent: • En hel årgang • En hel klasse / flere hele klasser • En hel gruppe • Eller kønsdelt ift. ovenstående 3 punkter (eks. drenge fra grøn) Læs mere…..

Fritagelse fra skole

Det er vigtigt at eleverne kommer i skole hver dag, så de oplever en kontinuitet i deres skoleliv. Hvis forældre ønsker at fritage deres børn på dage, der ligger udenfor de almindelige ferier gælder følgende: • Hvis der er tale om 1 dag kan man aftale det med klasselæreren, der giver de andre lærere besked. Læs mere…..

Frikvarter

5.-9. klasse må gå på sportspladsen i frikvarterene. Alle andre skal holde sig på skolens side af bækken. Elever må ikke forlade skolens grund uden aftale med en voksen på skolen! Der må ikke spilles med bold i skolegården! Mobiltelefoner mm.: Se afsnittet om mobiltelefoner.

Forældretimer

Introduktion Dette afsnit beskriver de retningslinjer der er defineret for Æblegård Friskole vedr. forældretimer. Det er i skolens ånd, at forældrene løbende hjælper til, og det er vedtaget, at hver familie bidrager med mindst 15 timer pr. halvår som en del af skolepengene. Skolebestyrelsen samt en gruppe forældre har lagt hovedet i blød for at Læs mere…..

Forældreråd

Forældrerådets formål er at støtte op om Æblegård Friskole’s aktiviteter. Derudover skal forældrerådet gennem dialog med forældre til børn i samme gruppe samarbejde med klasselæreren om fælles sociale skole-hjem aktiviteter. Der vælges følgende antal forældre i hver gruppe: Blå gruppe: 2 personer Grøn gruppe: 4 personer Gul gruppe: 2 personer Valg af medlemmer til forældrerådene Læs mere…..

Forældreprojekter

Der opslås (ud over arbejdslørdage) flere større projekter, som forældre kan byde ind på og udføre udenfor arbejdslørdag-regi. Der laves en forældre kompetence bank, med afkrydsnings spørgerskema som udsendes til alle. Tilmelding skal ske på info-aften. Se mere herom i afsnittet ”Info-aften”

Badning

Man SKAL bade, når man har haft idræt. Æblegård Friskole vil gerne give jeres børn mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen og have nogle fælles oplevelser i form af fysisk aktivitet. Til disse oplevelser hører også det, at man bader efter endt fysisk aktivitet. Noget man bliver nødt til at lære – Læs mere…..